JN - naftni derivati - gorivo za sanitetska vozila - 1/2017

Javna nabavka dobara

Naftni derivati - gorivo za sanitetska vozila

JN br.: 1/2017

Poziv za podnošenje ponude i konkursnu dokumentaciju možete skinuti u sekciji za javne nabavke.

© 2013 - Dom zdravlja Bosilegrad, ul. Porodin 11, 17540 Bosilegrad

Sajt izradio AS COM - Bosilegrads