Javna nabavka dobara lož ulje 2/2018

Javna nabavka dobara

Lož ulje 

JN br. 02/2018

Poziv za podnošenje ponude i konkursnu dokumentaciju možete skinuti u sekciji za javne nabavke.

© 2013 - Dom zdravlja Bosilegrad, ul. Porodin 11, 17540 Bosilegrad

Sajt izradio AS COM - Bosilegrads