Istorija

Štampa

BOLNICA BOSILEGRAD

Stara-bolnica umanjenaZdravstvena zaštita u Bosilegradu i za celo područje – oblast ¨Kraište¨ ima dugu tradiciju, iako područje spada u jedno od najnerazvijenijih područja juga Srbije. Bosilegrad je već decenijama obezbeđivao svojim žiteljima zdravstvenu zaštitu u vrlo nepovoljnim uslovima ali uz rad i zalaganje visoko stručnog medicinskog kadra sa ovog područja i sa hirurških klinika BEOGRADA i SKOPLJA.

Na takav zaključak upučuju i sledeći podaci:

O P E R A C I O N I P R O T O K O L Z A 1965.g.

- od red.br. 1 od (05.01.1965.g.) do 574 (31.12.1965.g.)
ukupno operativnih zahvata ....................................... 574.
- korisnici zdravstvene zaštite (hir.zahvata) ........... zemljoradnici, radnici, deca, učenici, domačice itd.
- Ko je izvršio operacije u broju od 574 ............
* Dr spec.hirurg Cvetko Gligorijević sa hirurške klinike Beograd na radu u opštoj bolnici – Bosilegrad.
* Asistent .............. P. Stojanova,
* Instrumentarka ............. Milka Hristova, Nada Dimitrova,
* Bolničari ....................... S. Nenko, Marica.

- ZAKLJUČEN OPERACIONI PROTOKOL za 1965.g. sa rednim br. 574

Načelnik hirurškog odeljenja Dr. spec.hir.Cvetko Gligorijević


P R O T O K O L I Z V R Š E N I H O P E R A C I J A ZA 1968.g.

- od 24.08.1968.g. do 30.12.1968.g. izvršene operacije i hirurški zahvati u broju od .................................... 702.
- izvršioci ...............................................
* Dr spec.hir. Čampar
* Dr spec.hir. S. Ananije
* Asistent S. Vlada

- 2 -
- od 18.01.1969.g. do 30.05.1965.g. izvršene operacije i hirurški zahvati u broju od ............................................. 183
- Izvršioci ........................
* Dr spec.hir. Čampar
* Dr spec.hir. S. Ananije
* Asistent S. Vlada

- od 16.09.1969.g. do 24.12.1969.g. u opštoj bolnici u Bosilegradu u smenama od po mesec dana radili su specijalisti hirurzi sa hirurške klinike iz Skoplja i to:

* Dr spec.hir. V. Zaharijev,
* Dr spec.hir. Georgijev,
* Dr spec.hir. V. Vasilev,
* Dr spec.hir. Stevkovski,
* Dr spec.hir. Petkovski i dr.

- ukupno hirurških operacija i hirurških zahvata ..................... 131

© 2013 - Dom zdravlja Bosilegrad, ul. Porodin 11, 17540 Bosilegrad