default-logo
Tel/fax: 017/878-811, HITNA 194
Email: info@dzbosilegrad.org.rs

Category

Aktuelno

Nacionalne smernice za primenu lekova u periodu dojenja

Publikaciju Nacionalne smernice za primenu lekova u periodu dojenja je uradila Radna grupa Ministarstva zdravlja za izradu nacionalnih smernica za primenu lekova u periodu dojenja, u saradnji sa UNICEF-om Srbija, u okviru podrške UNICEF-a radu Republičke stručne komisije z...
Pročitaj više

Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Domar / majstor održavanja u Domu zdravlja Bosilegrad – Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove – Odeljenje za tehničke i druge slične poslove sa voznim parkom, na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom , broj izvršilaca 1 Za više...
Pročitaj više

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme

Republika Srbija DOM ZDRALjA BOSILEGRAD Broj: 351-1 Datum: 16.06.2020. godine Bosilegrad Telefon: 017/878-811   Na osnovu člana 7. i  8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave...
Pročitaj više

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave (Sl. gl. RS br. 96/19), i Кadrovskog plana Doma zdravlja Bosilegrad za 2019.godinu, broj 112-01-607/2019-02 od...
Pročitaj više