default-logo
Tel/fax: 017/878-811, HITNA 194
Email: info@dzbosilegrad.org.rs

Istorijat

BOLNICA BOSILEGRAD

Stara bolnica – Bosilegrad

Zdravstvena zaštita u Bosilegradu i za celo područje – oblast ¨Kraište¨ ima dugu tradiciju, iako područje spada u jedno od najnerazvijenijih područja juga Srbije. Bosilegrad je već decenijama obezbeđivao svojim žiteljima zdravstvenu zaštitu u vrlo nepovoljnim uslovima ali uz rad i zalaganje visoko stručnog medicinskog kadra sa ovog područja i sa hirurških klinika BEOGRADA i SKOPLJA.

Na takav zaključak upučuju i sledeći podaci:

O P E R A C I O N I P R O T O K O L Z A 1965.g.

– od red.br. 1 od (05.01.1965.g.) do 574 (31.12.1965.g.)
ukupno operativnih zahvata ………………………………… 574.
– korisnici zdravstvene zaštite (hir.zahvata) ……….. zemljoradnici, radnici, deca, učenici, domačice itd.
– Ko je izvršio operacije u broju od 574 …………
* Dr spec.hirurg Cvetko Gligorijević sa hirurške klinike Beograd na radu u opštoj bolnici – Bosilegrad.
* Asistent ………….. P. Stojanova,
* Instrumentarka …………. Milka Hristova, Nada Dimitrova,
* Bolničari ………………….. S. Nenko, Marica.

– ZAKLJUČEN OPERACIONI PROTOKOL za 1965.g. sa rednim br. 574

Načelnik hirurškog odeljenja Dr. spec.hir.Cvetko Gligorijević

P R O T O K O L I Z V R Š E N I H O P E R A C I J A ZA 1968.g.

– od 24.08.1968.g. do 30.12.1968.g. izvršene operacije i hirurški zahvati u broju od ……………………………… 702.
– izvršioci ………………………………………..
* Dr spec.hir. Čampar
* Dr spec.hir. S. Ananije
* Asistent S. Vlada

– 2 –
– od 18.01.1969.g. do 30.05.1965.g. izvršene operacije i hirurški zahvati u broju od …………………………………….. 183
– Izvršioci ……………………
* Dr spec.hir. Čampar
* Dr spec.hir. S. Ananije
* Asistent S. Vlada

– od 16.09.1969.g. do 24.12.1969.g. u opštoj bolnici u Bosilegradu u smenama od po mesec dana radili su specijalisti hirurzi sa hirurške klinike iz Skoplja i to:

* Dr spec.hir. V. Zaharijev,
* Dr spec.hir. Georgijev,
* Dr spec.hir. V. Vasilev,
* Dr spec.hir. Stevkovski,
* Dr spec.hir. Petkovski i dr.

– ukupno hirurških operacija i hirurških zahvata ………………… 131