default-logo
Tel/fax: 017/878-811, HITNA 194
Email: info@dzbosilegrad.org.rs

O nama

Dom zdravlja Bosilegrad je javna služba koja se bavi pružanjem zdravstvenih usluga na primarnom nivou. Nalazi se na teritoriji opštine Bosilegrad. Osnivač DZ Bosilegrad je lokalna samouprava počev od 2007. godine. Površina koju pokriva DZ Bosilegrad je 571 m2, a stanovništvo kome se pružaju zdravstvene usluge, prema poslednjem popisu je 1931.

Dom zdravlja Bosilegrad

Dom zdravlja Bosilegrad

Nova zgrada Doma Zdravlja sagrađena je 1979. godine i ista je puštena u funkciju 1980. godine. Devet godina kasnije 1989. nadograđen je vanbolnički stacionar i porodilište.

U sastavu Doma zdravlja Bosilegrad kao prostorno izdvojene jedinice, nalazi se 7 zdravstvenih ambulanti i to:

 • Zdravstvena ambulanta Gornja Lisina, sagrađena 1980. godine,
 • Zdravstvena ambulanta Gornja Ljubata, sagrađena 1980. godine,
 • Zdravstvena ambulanta Donja Ljubata, sagrađena 1980. godine,
 • Zdravstvena ambulanta Dukat, sagrađena 1986. godine,
 • Zdravstvena ambulanta Nazarica, sagrađena 1982. godine,
 • Zdravstvna ambulanta Donje Tlamino, sagrađena 1971 godine,
 • Zdravstvena ambulanta Brankovci, sagrađena 1986. godine.

U Domu zdravlja Bosilegrad u cilju efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja delatnosti, obrazovane su sledeće organizacione jedinice(službe):

 1. Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika koja obuhvata:opštu medicinu, hitnu medicinsku pomoć, zdravstvenu zaštitu zaposlenih, kućno lečenje i negu i stomatološku zdravstvenu zaštitu;
 2. Služba za zdravstvenu zaštitu žena, dece, školske dece, polivalentnu patronažu i prventivnu i dečiju stomatologiju;
 3. Služba za laboratorijsku i rentgen dijagnostiku, specijalističko-konsultativnu delatnost i farmaceutsku delatnost;
 4. Služba stacionara sa porodilištem
 5. Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove.

Kao prostorno izdvojena jedinica je i Školska zubna ambulanta, koja je locirana u prostorijama Doma učenika u blizini osnovne i srednje škole, gde je smešteno Odeljenje dečije i preventivne stomatologije sa ortopedijom vilica. Ordinacije su nove i opremljene adekvatnom i odgovarajućom opremom.