default-logo
Tel/fax: 017/878-811, HITNA 194
Email: info@dzbosilegrad.org.rs

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme – Doktor medicine

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme doktora medicine izabrani lekar za rad u Domu zdravlja Bosilegrad – Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika, na određeno vreme do povratka zaposlenog sa specijalizacije sa punim radnim vremenom.
Pročitaj više

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme – Domar

Domar / majstor održavanja u Domu zdravlja Bosilegrad – Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove – Odeljenje za tehničke i druge slične poslove sa voznim parkom, na određeno vreme zbog povećanog obima poslova sa punim radnim vremenom, bro...
Pročitaj više

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme – Pomoćni radnik – spremač

Pomoćni radnik – spremač u Domu zdravlja Bosilegrad, na određeno vreme sa punim radnim vremenom.  
Pročitaj više

Informator o radu Doma zdravlja Bosilegrad

„U toku je Izrada (Ažuriranje) novog Informatora o radu DZ Bosilegrad u aplikaciji Poverenika za informacije od javnog značaja, te će u najskorije vreme isti i biti i objavljen na sajtu Poverenika“.
Pročitaj više
12